Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF - Tác giả: Ngô Trần Trung Nghĩa.

Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook là một tác phẩm vô cùng đặc biệt của tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa, xoay quanh nhân vật thần bí Quỷ Cốc Tử – người được xem là số một trong lịch sử Trung Hoa. Tác phẩm này không chỉ được ưa chuộng ở Trung Quốc mà còn được đánh giá cao tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Quỷ Cốc Tử để lại cho đời một bộ sách độc đáo, thể hiện tư tưởng có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ chính trị, quân sự, kinh doanh, quản lý, đàm phán đến ứng xử. Được mệnh danh là “khoáng thế kỳ thư” (bộ kỳ thư có một không hai), “trí tuệ cấm quả” (trái cấm trí tuệ), bộ sách này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của trí tuệ và sự suy nghĩ chiến lược trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Cuốn sách được sắp xếp theo câu trúc của bộ Quỷ Cốc Tử, bao gồm mười bốn thiên và đã được Lưu Hướng chỉnh lý cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Vì vậy, Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook là một cuốn sách không thể thiếu đối với những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và triết lý Trung Hoa.

Tải Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook của tác giả Tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn Học.

DOWNLOAD Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn Học.

Tác giả: Ngô Trần Trung Nghĩa.
Người dịch: Ngô Trần Trung Nghĩa.
Nhà xuất bản: Văn Học.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 24 x 16 x 1.4 cm.
Số trang: 256 trang.
Giá bán: 151.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 1 - Mưu Lược Quỷ Cốc Tử - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng

Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử thực sự là một tác phẩm đặc biệt, mang đến cho độc giả những bài học và tư duy sâu sắc từ nhân vật thần bí Quỷ Cốc Tử. Tôi tin rằng tư tưởng trong cuốn sách này có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, từ chính trị đến kinh doanh và quản lý. Đây thực sự là một kho tàng tri thức không thể phủ nhận, và tôi rất muốn khám phá hơn về những bài học mà Quỷ Cốc Tử đã để lại.

Tóm Tắt Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng

Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng là tác phẩm của tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa, giới thiệu về nhân vật thần bí Quỷ Cốc Tử trong lịch sử Trung Hoa. Tác phẩm của ông được xem là “khoáng thế kỳ thư” và “trí tuệ cấm quả”, có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Bộ sách gồm 3 quyển, bao gồm mười bốn thiên. Mưu Lược Quỷ Cốc Tử là một tác phẩm độc đáo và vẫn được ưa chuộng tại Trung Quốc và nước ngoài.

Đọc Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng Ebook Online

Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng

Quỷ Cốc Tử là nhân vật thần bí số một trong lịch sử Trung Hoa. Tác phẩm ông để lại cũng là một bộ sách vô cùng độc đáo, đến nay vẫn được ưa chuộng tại Trung Quốc lẫn nước ngoài.

Tư tưởng trong Quỷ Cốc Tử có thể ứng dụng vào hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ chính trị, quân sự, kinh doanh, quản lý, đàm phán đến ứng xử, được mệnh danh là “khoáng thế kỳ thư” (bộ kỳ thư có một không hai), “trí tuệ cấm quả” (trái cấm trí tuệ).

Tác phẩm của Quỷ Cốc Tử

Thời Tây Hán, Lưu Hướng tiến hành chỉnh lý bộ Quỷ Cốc Tử và đề tên cho các thiên, chia thành 3 quyển, bao gồm mười bốn thiên với câú trúc như sau:

1. Quyển thượng (Bài hạp, Phản ứng, Nội kiện, Để hy)

2. Quyển trung (Phi kiềm, Ngỗ hợp, Sủy, Ma, Quyền Mưu, Quyết, Phù Ngôn, Chuyển hoàn, Khư loạn)

3. Quyển hạ (ngoại thiên) – Bản kinh Âm phù thất thuật, Trì xu, Trung kinh)

Review Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng

Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF Ebook là một bộ sách vô cùng độc đáo, mang lại những giá trị vô giá cho độc giả. Nhân vật thần bí Quỷ Cốc Tử đã để lại cho chúng ta một tác phẩm mang tính triết lý cao, với những tư tưởng ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như chính trị, quân sự, kinh doanh, quản lý, đàm phán và ứng xử. Những kiến thức và kinh nghiệm có trong cuốn sách này là vô cùng quý giá và có thể giúp con người phát triển tư duy, nâng cao kỹ năng quản lý và đưa ra những quyết định đúng đắn. Tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa đã thật sự tuyệt vời khi biên soạn và truyền đạt văn hóa phương Đông đến với độc giả. Đây là một tác phẩm xứng đáng để các bạn đọc đặc biệt là những người yêu thích lịch sử và triết học cất giữ và tìm đọc.

Bài Học Từ Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng

?

Từ cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 1 – Mưu Lược Quỷ Cốc Tử – Bìa Cứng PDF, chúng ta học được những bài học quan trọng về cách tư duy, tính chiến lược và khả năng ứng biến trong cuộc sống và công việc. Cuốn sách này đưa ra những nguyên tắc và quy luật tinh tế để áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống, từ chính trị, quân sự, kinh doanh, quản lý, đàm phán và ứng xử.

Bài học quan trọng từ cuốn sách này bao gồm:

1. Khả năng quản lý thời gian và tài nguyên để đạt được mục tiêu.

2. Kỹ năng đọc hiểu, phân tích và đưa ra quyết định chính xác.

3. Khả năng sáng tạo, tư duy độc đáo để tìm ra giải pháp mới.

4. Làm sao để đối phó với các tình huống khó khăn và ứng biến trong điều kiện khó khăn.

5. Khả năng giao tiếp tốt để đạt được mục tiêu.

Cuốn sách này cũng giúp ta nhận thức rõ hơn về văn hoá Trung Hoa và lịch sử của đất nước này, qua đó thêm phong phú kiến thức và cảm nhận về văn hóa đa dạng của thế giới.

Tác giả: Minh Hằng.

Cuộc Thám Hiểm Vào Lòng Đất PDF

Cuộc Thám Hiểm Vào Lòng Đất là một cuốn sách rất kịch tính và đầy mạo hiểm, sẽ đưa bạn đến với một thế giới hoàn toàn khác biệt. Với sự kết hợp giữa khoa học và phiêu lưu, cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm đầy hấp dẫn, thú vị [...]

Trong Gia Đình Tazano PDF

Trong Gia Đình Tazano PDF Ebook là một trong những tác phẩm nổi tiếng và được giải thưởng của nhà văn Pháp Hector Malot. Từ câu chuyện cảm động và giàu tính nhân văn về cô bé Perrine, chúng ta được trải nghiệm những gian khổ, những nỗi đau và cả niềm hy vọng về [...]

Từ Dụ Thái Hậu – Quyển Thượng PDF

Từ Dụ Thái Hậu là một trường thiên tiểu thuyết lịch sử dạng “cung đấu” hiếm hoi của văn học đương đại, viết về thời nhà Nguyễn, triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm tâm huyết của nữ nhà văn nổi tiếng xứ Huế [...]

Thơ Hay Viết Cho Thiếu Nhi – Làm Anh PDF

Cuốn sách “Thơ Hay Viết Cho Thiếu Nhi – Làm Anh” là tuyển tập các bài thơ dành cho trẻ em của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Với vẻ đẹp dịu dàng và êm ái của từng câu thơ, nhà thơ đã tạo nên những mảng hình ảnh sâu sắc, mang lại cho độc [...]

Cạm Bẫy PDF

Cuốn sách Cạm Bẫy của tác giả David Baldacci là một tác phẩm trinh thám đầy hấp dẫn và ly kỳ. Chính giữa trung tâm của FBI, một vụ giết người và tự sát xảy ra khiến đặc vụ FBI Amos Decker cùng đồng đội đưa ra rất nhiều nỗ lực để tìm ra mối [...]

Viết Vụn Thời Gian PDF

Viết Vụn Thời Gian là một cuốn tản văn đầy cảm xúc của tác giả Nguyễn Thủy Nguyên. Tác phẩm này không chỉ là những trải nghiệm đời sống của tác giả qua những chuyến đi khắp nơi, mà còn là những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, tình yêu, gia đình và con [...]

Dưới Mái Hiên Đêm, Những Khách Lạ PDF

Cuốn sách “Dưới Mái Hiên Đêm, Những Khách Lạ” là một tác phẩm văn học đầy mê hoặc và cảm động, khơi gợi những tinh túy tâm hồn của những tác giả, nhà văn, nhà thơ và những người đã để lại dấu ấn trong lịch sử đời người. Với phong cách viết cảm động [...]

Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình PDF

“Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình” là một bộ sưu tập các câu chuyện vui nhộn và đầy sự bất ngờ về cuộc sống của Hector – một người đàn ông đặc biệt, anh ta sưu tầm mọi thứ từ tem thư, huy hiệu đến những thanh âm lúc 5 giờ sáng. Và một ngày [...]

Ngôi Nhà Kỳ Quái PDF

Ngôi Nhà Kỳ Quái là cuốn sách bán chạy hàng đầu về thể loại hư cấu bí ẩn và kinh dị tại Nhật Bản. Cuốn sách xoay quanh một ngôi nhà cũ tại Tokyo, với thiết kế bí ẩn và kỳ quái. Dù xây dựng bên trong thoải mái và sáng sủa, nhưng không ít [...]

Thơ Tố Hữu 2024 PDF

Thơ Tố Hữu 2024 PDF Ebook là tác phẩm của nhà thơ lãng mạn cách mạng Tố Hữu. Được biết, ông đã gắn bó với cách mạng suốt cả cuộc đời và thơ ông cũng không ngoại lệ. Bất kể hoàn cảnh hay tâm trạng nào, thơ của ông luôn phản ánh sự phấn chấn [...]

Điểm Dối Lừa PDF

Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Dan Brown mang tên Điểm Dối Lừa sẽ đưa độc giả vào một cuộc phiêu lưu kịch tính, đầy ấn tượng với những bí mật, mật mã và biểu tượng đan xen giữa lịch sử và nghệ thuật. Từ Bắc Cực, cuốn sách sẽ đưa chúng ta đến những [...]

Thủy Bình – Tìm Hiểu Chòm Sao Aquarius 21/1-19/2 PDF

Cuốn sách “Thủy Bình – Tìm Hiểu Chòm Sao Aquarius 21/1-19/2 PDF” là một trong bộ sách “Tìm hiểu chòm sao” phân tích về tính cách, tương lai và vận thế cuộc đời của người thuộc chòm sao Thủy Bình (Aquarius) trong cung Hoàng Đạo. Tuy nhiên, đây chỉ là cách suy luận mang tính [...]

Cánh Buồm Đỏ Thắm 2018 PDF

Cánh Buồm Đỏ Thắm là một cuốn sách kể về câu chuyện của chàng hoàng tử lái con tàu với cánh buồm đỏ thắm đến đón ý trung nhân. Bộ truyện này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và ngập tràn cảm xúc. Thiên truyện tuyệt vời Cánh Buồm [...]

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngHình Xe Hơi Postcard In 2 Mặt Huy Hiệu PDF

Anh Đến Cùng Rạng Đông là câu chuyện về một tình yêu tưởng chừng như không có hy vọng, nhưng cuối cùng lại được cứu rỗi bởi sự tin tưởng vào định mệnh, sự can đảm và tình yêu thật sự. Cuốn sách mang tính phiêu lưu mạo hiểm nhưng cũng chứa đựng những chân [...]

Sự Cám Dỗ Của Tình Yêu – The Lure Of Love PDF

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn “Sự Cám Dỗ Của Tình Yêu” của tác giả Anh Tử là một câu chuyện đầy bí ẩn, cảm động và đầy sức hấp dẫn. Hạ Vi, một cô gái xinh đẹp và thông minh đặt chân đến một thành phố lạ lẫm với sứ mệnh chuyển giao một bức [...]