Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF - Tác giả: Thiên Thai, Đăng Thiên.

Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 là bộ sách giáo dục giúp trẻ em phát triển tốt các kỹ năng tri thức và nuôi dưỡng thói quen và phẩm chất đạo đức tốt. Với 6 phần tương ứng với 6 phương diện quan trọng trong sự trưởng thành của thanh thiếu niên, bộ sách này sẽ giúp các em hiểu được tính quan trọng của các thói quen và phẩm cách tốt. Qua những câu chuyện thú vị và màu sắc, bộ sách sẽ kích thích cảm nhận và tính tò mò của các em, giúp các em chuyển từ trạng thái vui học thành mong muốn được học. Với tính cảm hứng cao và việc kết hợp với các triết lý trong sách, Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho các em trong hành trình trưởng thành và thành công.

Tải Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook của tác giả Tác giả Thiên Thai, Đăng Thiên được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Văn Học.

DOWNLOAD Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Văn Học.

Tác giả: Thiên Thai, Đăng Thiên.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Học.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 293gr.
Kích thước: 23.5 x 15.5 x 1 cm.
Số trang: 175 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 63.750 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Mình Cực Siêu - Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF
Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mình Cực Siêu - Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF
Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mình Cực Siêu - Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF
Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mình Cực Siêu - Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF
Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mình Cực Siêu - Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF
Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mình Cực Siêu - Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF
Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mình Cực Siêu - Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF
Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0

Cuốn sách “Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0” là một bộ sách rất đáng quan tâm và hữu ích cho việc học tập và trưởng thành của thanh thiếu niên. Tôi thấy rất hài lòng với cách mà cuốn sách nhấn mạnh về việc giúp trẻ tự chủ trong học tập và nuôi dưỡng các thói quen và phẩm chất đạo đức tốt.

Sự tập trung vào sáu phương diện khác nhau trong cuốn sách cũng là một điểm nhấn tích cực. Qua sáu phần tương ứng, cuốn sách đề cập đến con đường học tập, rèn luyện tư duy, giao tiếp xã hội, hình thành thói quen, tạo tâm thái tốt và hình thành đức tính tốt. Điều này giúp trẻ phát triển toàn diện và đồng thời nhận thức được tính quan trọng của mỗi phương diện này đối với việc trưởng thành.

Cuốn sách cũng rất đặc biệt với sự cung cấp của cảm hứng như một người thầy tốt nhất. Tôi cảm nhận được sự tình cảm trong việc kể câu chuyện và giai thoại thú vị, từng bước dẫn dắt trẻ hiểu và thấu hiểu những triết lý ẩn chứa trong đó. Điều này giúp trẻ có được tính chủ động trong học tập và nâng cao hiệu quả hơn.

Tôi cũng nhận thấy rằng cuốn sách giúp trẻ chuyển từ trạng thái vui học thành mong muốn được học. Qua việc tạo cảm hứng và kết hợp với cảm nhận trong tâm hồn, cuốn sách khơi dậy trong trẻ một khát khao học tập và trưởng thành.

Tổng quát lại, cuốn sách “Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0” là một nguồn cảm hứng và kiến thức quý giá để giúp trẻ tự chủ trong học tập và phát triển các thói quen và phẩm ch

Tóm Tắt Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0

Cuốn sách “Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0” tập trung vào việc giúp trẻ tự chủ trong học tập và nuôi dưỡng các thói quen và phẩm chất đạo đức tốt. Bộ sách có 6 phần với 6 phương diện khác nhau, như con đường học tập, rèn luyện tư duy, giao tiếp xã hội, hình thành thói quen, tạo tâm thái tốt và hình thành đức tính tốt. Sách sử dụng phương pháp kích thích cảm hứng để nâng cao hiệu quả học tập của trẻ, thông qua các câu chuyện hoặc giai thoại thú vị và màu sắc. Cuốn sách giúp trẻ chuyển từ trạng thái vui học thành mong muốn được học và nhận thức được tính quan trọng của các thói quen và phẩm chất tốt.

Đọc Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 Ebook Online

Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0Việc học tập và trưởng thành của thanh thiếu niên là hai lĩnh vực lớn mà gia đình, thầy cô và xã hội đều rất quan tâm. Làm thế nào mới có thể giúp trẻ tự chủ trong học tập, tự giác nuôi dưỡng các thói quen và phẩm chất đạo đức tốt? Đó chính là vấn đề mà bộ sách này đang tìm kiếm.Bộ sách gồm 6 phần tương ứng với sáu phương diện là con đường học tập, rèn luyện tư duy, giao tiếp xã hội, hình thành thói quen, tạo tâm thái tốt và hình thành đức tính tốt. Hy vọng các em vừa có thể học được những kỹ năng tri thức cần thiết, vừa có thể nuôi dưỡng được thói quen và phẩm cách tốt, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào đời.“Cảm hứng là người thầy tốt nhất”, tính cảm hứng chính là một trong những đặc điểm quan trọng của bộ sách này. Trẻ bẩm sinh đã thích chơi, hiếu động và đầy lòng hiếu kỳ, chỉ khi kích thích được cảm hứng, tạo được tính chủ động của trẻ thì mới có thể nâng cao hiệu quả học tập.Xuất phát từ ý tưởng đó, bộ sách tập hợp nhiều câu chuyện hoặc giai thoại thú vị đầy màu sắc, từng bước dẫn dắt các em tiếp nhận những triết lý bao hàm trong mỗi câu chuyện, để cùng với cảm nhận trong tâm hồn các em, giúp các em nhận thức được tính quan trọng của những thói quen và phẩm cách tốt. Nó cũng giúp các em chuyển từ trạng thái vui học thành mong muốn được học.

Review Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0

Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 là một bộ sách tuyệt vời cho thanh thiếu niên. Với sáu phương diện là con đường học tập, rèn luyện tư duy, giao tiếp xã hội, hình thành thói quen, tạo tâm thái tốt và hình thành đức tính tốt, bộ sách giúp các em tự chủ trong học tập và tự giác nuôi dưỡng các thói quen và phẩm chất đạo đức tốt.

Ngoài ra, bộ sách còn sử dụng tính cảm hứng để truyền tải triết lý cho các em. Bằng nhiều câu chuyện hoặc giai thoại thú vị đầy màu sắc, các em được tiếp nhận triết lý và nhận thức được tính quan trọng của những thói quen và phẩm cách tốt. Cuốn sách không chỉ giúp các em học tập hiệu quả mà còn giúp các em chuyển từ trạng thái vui học thành mong muốn được học.

Tóm lại, Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0 là một cuốn sách rất đáng đọc và giúp các em trẻ trưởng thành theo hướng tích cực.

Bài Học Từ Sách Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0

Từ bộ sách “Mình Cực Siêu – Hãy Thêm Số 1 Vào Trước Điểm 0”, chúng ta có thể học được những bài học sau:

1. Tự chủ trong học tập và nâng cao hiệu quả học tập là điều cần thiết để trẻ trưởng thành.

2. Rèn luyện tư duy và tri thức là cách để trẻ phát triển khả năng tư duy và trở thành người có tri thức.

3. Giao tiếp xã hội và hình thành thói quen là các kỹ năng quan trọng để trẻ có thể tương tác với xã hội một cách hiệu quả và tích cực.

4. Tạo tâm thái tốt là cách để trẻ tập trung và đạt được mục tiêu trong học tập.

5. Hình thành đức tính tốt là cách để trẻ nuôi dưỡng những phẩm cách tốt và trở thành người có giá trị trong xã hội.

6. Cảm hứng là nguồn động lực quan trọng để trẻ tiếp nhận kiến thức và tri thức mới một cách tích cực.

Từ các câu chuyện và giai thoại trong cuốn sách, trẻ sẽ học được những giá trị nhân văn và nhận thức được tính quan trọng của những thói quen và phẩm cách tốt, từ đó giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Tác giả: Minh Hằng.

Combo Sách Chìa Khóa Thành Công Bốn Mùa Cuộc Sống Triết Lý Cuộc Đời Những Mảnh Ghép Cuộc Đời PDF

Combo sách Chìa Khóa Thành Công, Bốn Mùa Cuộc Sống, Triết Lý Cuộc Đời và Những Mảnh Ghép Cuộc Đời là bộ sách đầy đủ về các khía cạnh của cuộc sống để bạn có thể xác định hướng đi đúng trong cuộc sống và đạt được thành công. Cùng với Chìa Khóa Thành Công [...]

20-30 Tuổi Mười Năm Vàng Quyết Định Bạn Là Ai PDF

Cuốn sách 20-30 Tuổi Mười Năm Vàng Quyết Định Bạn Là Ai PDF Ebook là một hướng dẫn hữu ích để giúp bạn trẻ tận dụng thời thanh xuân tươi đẹp để cố gắng phấn đấu và đạt được sự thành công. Cuốn sách chứa đựng những lời khuyên và kinh nghiệm quý báu của [...]

Combo Sách Phi Lý Trí Lẽ Phải Của Phi Lý Trí PDF

Combo Sách Phi Lý Trí Lẽ Phải Của Phi Lý Trí là một bộ sách hữu ích dành cho những người mong muốn hiểu sâu hơn về tâm lý con người. Cuốn sách Phi Lý Trí của Dan Ariely đưa người đọc vào những suy nghĩ sâu sắc về hành vi, những sai lầm và [...]

Kinh Thánh Về Phong Cách PDF

Cuốn sách “Kinh Thánh Về Phong Cách” PDF Ebook là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn trau dồi kiến thức về ăn mặc đẹp và phong cách. Từ chương 1 đến chương 9, cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức bổ ích về cách lựa chọn trang phục, phụ [...]

Hiệu Ứng Cộng Dồn Sức Mạnh Của Những Điều Nhỏ Nhặt Lớn Lao PDF

Cuốn sách Hiệu Ứng Cộng Dồn Sức Mạnh Của Những Điều Nhỏ Nhặt Lớn Lao là một trong những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của tác giả Darren Hardy. Với phương pháp đơn giản và dễ hiểu, cuốn sách sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống của mình bằng cách tập trung vào những [...]

Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng PDF

Cuốn sách Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng PDF Ebook là một tài liệu vô cùng quan trọng dành cho các doanh nhân khởi nghiệp cần tìm kiếm các tài trợ vốn. Với phương pháp luận và khuôn khổ ngắn gọn, súc tích được giới thiệu bởi Huấn luyện viên Gọi vốn tận tâm Benjamin Loh, [...]

Nếu Đã Hiểu Nhau Rồi, Sao Trông Anh Lạ Thế? PDF

Cuốn sách Nếu Đã Hiểu Nhau Rồi, Sao Trông Anh Lạ Thế? PDF Ebook là một tài liệu giúp bạn phát triển khả năng thấu cảm và tăng cường kỹ năng giao tiếp hiệu quả với mọi người. Tác giả Alan Alda đã trải qua một hành trình dài và khám phá những cách mới [...]

Sống Giản Dị Và Sâu Lắng PDF

Cuốn sách Sống Giản Dị Và Sâu Lắng PDF Ebook là một câu chuyện tình yêu về việc cho phép bản thân được yêu, với tất cả những khiếm khuyết, nỗi đau và góc khuất trong tâm hồn. Tác giả chia sẻ về những đắn đo và suy tư của mình về cuộc sống, công [...]

Tinh Hoa Hội Tụ – 37 Bài Học Tư Duy Chiến Lược Kết Tinh Từ Trí Tuệ Nhân Loại PDF

Cuốn sách Tinh Hoa Hội Tụ – 37 Bài Học Tư Duy Chiến Lược Kết Tinh Từ Trí Tuệ Nhân Loại là một tài liệu vô cùng quý giá cho những ai đang tìm kiếm sự thành công và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh. Với những chiến lược mới nhất và đang tác [...]

Tinh Thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng 2017 PDF

Cuốn sách Tinh Thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng là một tài liệu đáng giá cho những ai đang tìm kiếm một lối sống đầy ý nghĩa và giá trị. Tác giả Brian Klemmer đã sử dụng các giá trị của các chiến binh Samurai để mô tả một phong cách sống hoàn hảo – [...]

Khiêu Vũ Cùng Bản Nhạc Cuộc Đời PDF

Cuộc sống hiện nay đầy khó khăn và áp lực, làm cho con người mất đi sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, cần có những lời khuyên và triết lý sống giúp ta tìm lại thăng bằng và niềm vui trong cuộc sống. “Khiêu Vũ Cùng Bản Nhạc Cuộc Đời” [...]

Combo Sách Bên Rặng Tuyết Sơn Hoa Sen Trên Tuyết Đường Mây Qua Xứ Tuyết PDF

Combo Sách Bên Rặng Tuyết Sơn, Hoa Sen Trên Tuyết và Đường Mây Qua Xứ Tuyết là bộ 3 cuốn sách đầy tinh tế, mang đến cho người đọc những câu chuyện đầy cảm hứng, những giá trị tâm linh cao đẹp, và những bài học giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên và [...]

Combo Sách Thí Nghiệm Đầu Hàng Điềm Tĩnh Trong Bận Rộn Hạnh Phúc Đích Thực An Nhiên Giữa Những Bộn Bề PDF

Combo Sách Thí Nghiệm Đầu Hàng, Điềm Tĩnh Trong Bận Rộn, Hạnh Phúc Đích Thực và An Nhiên Giữa Những Bộn Bề là bộ 4 cuốn sách hữu ích, mang đến cho bạn sự cân bằng, hạnh phúc và an tâm trong cuộc sống đầy bận rộn và áp lực hiện nay. Trong cuốn Thí [...]

Không Thể Ngừng Suy Nghĩ: Bí Quyết Giải Tỏa Lo Âu Và Khai Phóng Tâm Trí PDF

Cuốn sách “Không Thể Ngừng Suy Nghĩ: Bí Quyết Giải Tỏa Lo Âu Và Khai Phóng Tâm Trí” của tác giả Nancy Colier khai thác vấn đề về sự ảnh hưởng của suy nghĩ đến cuộc sống của con người. Từ những ý tưởng và khái niệm, con người đã coi suy nghĩ là cuộc [...]

Nghiệt Ngã Và Thành Công 2018 PDF

Nghiệt Ngã Và Thành Công là một cuốn sách đầy cảm xúc, kể về những ký ức đau đớn, hãi hùng của một người phụ nữ trong cuộc sống. Với những kinh nghiệm, cô đã vượt qua bi kịch gia đình và tìm thấy tình yêu thương trong cuộc sống. Tác phẩm này đưa độc [...]