Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF - Tác giả: Thẩm Linh.

“Cuốn sách “Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công” là một nguồn tài liệu vô cùng quý giá dành cho các bạn trẻ. Cuốn sách chia sẻ đến bạn những câu chuyện của các danh nhân thế giới, những người đã từng vấp ngã, lạc hướng nhưng lại bền bỉ, không chịu từ bỏ và đạt được thành công đáng nể trong lĩnh vực của mình. Kết thúc mỗi câu chuyện là một lời nhắn nhủ đến từ Dale Carnegie dành cho các bạn trẻ để giúp họ hiểu rõ hơn về cách để đạt được thành công. Những bí quyết đáng giá trong cuốn sách này sẽ giúp các bạn trẻ áp dụng vào cuộc sống của mình và dẫn dắt họ bước tới thành công. Hãy mở rộng kiến thức của mình và trang bị những kỹ năng cần thiết để vươn tới tương lai sáng lạn với cuốn sách “Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công” nay!”

Tải Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook của tác giả Tác giả Thẩm Linh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Mỹ Thuật.

DOWNLOAD Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Mỹ Thuật.

Tác giả: Thẩm Linh.
Người dịch: Thanh Vân.
Nhà xuất bản: Mỹ Thuật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 200gr.
Kích thước: 23 x 17 cm.
Số trang: 180 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 59.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên - 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF
Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công

Cuốn sách “Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công” là một cuốn sách rất đáng đọc và cảm nhận. Tác giả, Dale Carnegie, không chỉ chia sẻ những câu chuyện về các danh nhân thành công mà còn đưa ra những lời nhắn nhủ thực sự có ý nghĩa dành cho các bạn trẻ.

Ngay từ đầu, cuốn sách đã thu hút tôi bởi những câu chuyện của các danh nhân thế giới. Tôi đã được đọc về cuộc đời và sự nỗ lực của những người đã vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống để đạt được thành công. Điều này thực sự khích lệ và truyền cảm hứng cho tôi. Chúng giúp tôi nhận ra rằng người ta không sinh ra là đã thành công, mà thành công là một quá trình, một cuộc hành trình mà tất cả chúng ta nên trải qua.

Lời nhắn nhủ của Dale Carnegie trong cuốn sách cũng rất ý nghĩa và có sức lan tỏa lớn. Những lời khuyên đến từ một người đã trải qua nhiều sóng gió và thành công trong cuộc sống chắc chắn sẽ giúp cho các bạn trẻ thấy động lực và niềm tin vào bản thân. Chúng tôi được nhắc nhở về sự kiên nhẫn, đặt mục tiêu, không sợ thất bại và không từ bỏ. Những bí quyết này là rất cần thiết để đạt được thành công không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống nói chung.

Cuốn sách cũng giúp tôi nhìn lại bản thân và suy ngẫm về những hành động, cách làm việc và tư duy hàng ngày của mình. Đôi khi chỉ cần những thay đổi nhỏ trong hành vi và tư duy của chúng ta, chúng ta có thể đạt được những kết quả lớn. Cuốn sách đã khuyến khích tôi áp dụng những bí quyết này trong cuộc sống thực tế và không ngại thay đổi để ph

Tóm Tắt Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công

Cuốn sách “Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công” của Dale Carnegie là một tập hợp các câu chuyện của các danh nhân thế giới, những người đã vượt qua những khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống. Cuốn sách cung cấp 24 bí quyết để giúp người đọc đạt được thành công trong cuộc sống, với những lời khuyên và nhắn nhủ từ Dale Carnegie. Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn trẻ muốn đạt được thành công trong cuộc sống.

Đọc Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công Ebook Online

Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn BướcTới Thành CôngBí quyết nào giúp chúng ta có thể đạt được thành công? Phải chẳng tất cả những người thành công đều có những đặc điểm giống nhau trong cá tính, cách làm việc và ứng xử hàng ngày? Dành thời gian cho những lời chia sẻ từ Dale Carnegie trong cuốn sách 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn BướcTới Thành Công, các bạn độc giả trẻ sẽ tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.24 bí quyết dẫn dắt bạn bước tới thành côngCuốn sách “24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn BướcTới Thành Công” sẽ chia sẻ đến bạn những câu chuyện của các danh nhân thế giới. Họ là những người đã từng vấp ngã, đã từng lạc hướng nhưng sau cùng vẫn bền bỉ, không chịu từ bỏ và đạt được những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực của mình.Kết thúc mỗi câu chuyện là một lời nhắn nhủ đến từ Dale Carnegie dành cho các bạn trẻ. Từ những chia sẻ này, các bạn sẽ thực sự chạm đến điểm cốt lõi trong những câu chuyện thành công tưởng chừng có phần đơn giản và quen thuộc. Đó cũng chính là bí quyết đắt giá nhất mà bạn cần phải nắm vững và áp dụng nếu mong muốn đạt được thành công.Bạn sẽ hiểu được rằng, chẳng có thành công nào được tạo dựng hoàn toàn từ may mắn, một bước lên trời. Đằng sau những kết quả vẻ vang là cả một ước mơ cháy bỏng, một tinh thần kiên trì không ngại gian khó và cả những lần tìm cách vươn lên sau khi vấp ngã.Bạn không nhất thiết phải đặt mục tiêu giống như những dành nhân trong cuốn sách hay thành công ở mức độ tương tự như vậy. Nhưng nếu bạn thực sự mong muốn chạm tay vào quả ngọt thành công, đây vẫn là những bí quyết đáng giá mà bạn nên ghi nhớ và thực hiện.

Review Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công

Cuốn sách “Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công” là một nguồn tài liệu cực kỳ cần thiết cho các bạn trẻ đang theo đuổi những mục tiêu và ước mơ trong cuộc sống. Được viết dựa trên các câu chuyện thành công của những người nổi tiếng và giàu kinh nghiệm, từ đó tác giả đã truyền đạt cho chúng ta những bí quyết và lời khuyên vô cùng hữu ích để giúp chúng ta bước tới đích thành công.

Cuốn sách gồm 24 bí quyết, mỗi bí quyết đều được trình bày rõ ràng và dễ hiểu. Các câu chuyện và những lời nhắn nhủ của Dale Carnegie rất thực tế và cụ thể, giúp chúng ta hiểu được rõ hơn về những yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công, như sự kiên trì, nghị lực, khả năng phát triển bản thân và cách ứng xử trong từng tình huống khác nhau.

Với những ai đang tìm kiếm sự khởi đầu mới cho sự nghiệp của mình, cuốn sách này là một nguồn cảm hứng tuyệt vời để giúp chúng ta vượt qua những thử thách, tìm được động lực để tiếp tục cố gắng và đạt được thành công trong cuộc sống. Hardcover/pdf của cuốn sách đã được phát hành sẵn tại các cửa hàng sách trên toàn quốc và các trang mua sách trực tuyến. Highly recommend!

Bài Học Từ Sách Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công

Từ cuốn sách “Lời Nhắn Nhủ Từ Carnegie Dành Cho Thanh Thiếu Niên – 24 Bí Quyết Dẫn Dắt Bạn Bước Tới Thành Công”, chúng ta học được những bài học sau:

1. Thành công không tự đến, mà phải được đạt được thông qua sự nỗ lực và sự kiên trì.
2. Bạn không cần phải đặt mục tiêu giống như những danh nhân trong cuốn sách, nhưng việc đặt ra mục tiêu là rất quan trọng để đạt được thành công.
3. Không sợ thất bại và luôn phải sẵn sàng để tìm cách vươn lên sau khi vấp ngã.
4. Tinh thần kiên trì và không từ bỏ là yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công.
5. Hãy học hỏi từ những người thành công và áp dụng những bài học đó vào cuộc sống của mình.
6. Tinh thần lạc quan và tự tin là yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công.
7. Quản lý thời gian và sử dụng thời gian hiệu quả là yếu tố quan trọng để đạt được thành công.
8. Sự cẩn trọng và làm việc chăm chỉ là những yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công.
9. Tìm kiếm hướng đi mới và sáng tạo là yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công.
10. Sự kiên nhẫn và kiên trì trong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề là yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công.

Tác giả: Minh Hằng.

Cao Thủ Viết Lách: Chinh Phục Thể Loại Du Kí PDF

Cuốn sách Cao Thủ Viết Lách được xem là bộ tài liệu toàn diện nhất để rèn luyện kỹ năng viết lách cho các tác giả, nhà văn hoặc cả những người chưa có kinh nghiệm viết lách. Trong đó, các kỹ năng viết về thể loại du kí được đặc biệt chú trọng đến, [...]

Thao Túng Cảm Xúc – Làm Sao Thoát Khỏi Chiếc Bẫy Vô Hình? 2024 PDF

Cuốn sách “Thao Túng Cảm Xúc – Làm Sao Thoát Khỏi Chiếc Bẫy Vô Hình?” là một sự giúp đỡ cho những ai đang phải đối mặt với sức ép từ người khác và cảm thấy bị thao túng cảm xúc. Với những kinh nghiệm của một chuyên gia tâm lý đầu ngành, tác giả [...]

Không Phải Thiếu May Mắn Chỉ Là Chưa Cố Gắng PDF

Cuốn sách Không Phải Thiếu May Mắn Chỉ Là Chưa Cố Gắng PDF Ebook của tác giả 2 12 bạn tốt sẽ giúp bạn tìm ra chiếc chìa khóa mở lối để khai quật và chạm đến viên kim cương của cuộc đời mình. Với sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và minh [...]

Mood Book: Đọc Vị Cảm Xúc PDF

Mood Book: Đọc Vị Cảm Xúc là một cuốn sách tâm lý học đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Với mô tả chi tiết về các tâm trạng, cảm xúc và trạng thái tinh thần, cuốn sách này giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và thách thức lối tư duy của mình. [...]

Lời Vàng Của Bố Dành Cho Con Gái PDF

Cuốn sách “Lời Vàng Của Bố Dành Cho Con Gái” là món quà tuyệt vời dành cho các cô gái chuẩn bị bước vào cuộc đời. Từ những lời khuyên đơn giản nhưng chân thành của người cha, cuốn sách mang đến cho độc giả sự tự tin và an nhiên trong hành trình cuộc [...]

Sang Chấn Tâm Lý – Hiểu Để Chữa Lành PDF

Cuốn sách “Sang chấn tâm lý – Hiểu để chữa lành” là một công trình khoa học nghiêm túc, đầy trí tuệ và rất dễ tiếp cận. Tác giả, Tiến sĩ Y khoa Bessel Van Der Kolk, đã dành nhiều năm để nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm làm việc với các bệnh nhân [...]

Mong Bạn Sống Vui Vẻ Trong Thế Giới Này PDF

Cuốn sách “Mong Bạn Sống Vui Vẻ Trong Thế Giới Này” sẽ đem lại cho bạn những bài học khó quên về quan hệ con người và giao tiếp trong cuộc sống. Với ngôn ngữ đời thường, cuốn sách sẽ giúp bạn thấu hiểu bản thân mình và hiểu rõ hơn về người khác. Cuốn [...]

Cẩm Nang Soạn Thảo Email Doanh Nghiệp Bằng Tiếng Anh PDF

Email writing is an essential skill for any office worker. In today’s globalized world, English is the key to taking a business to international heights. Therefore, the skill of composing emails in English has become extremely important. “The Handbook of Writing Business Emails in English” is a valuable resource for anyone looking to enhance their [...]

Nghề Tay Trái Hái Ra Tiền PDF

Bạn có mơ ước trở thành một chủ doanh nghiệp nhưng luôn lo lắng về việc mất tiền và thời gian để thực hiện ý tưởng của mình? Cuốn sách “Nghề Tay Trái Hái Ra Tiền” là giải pháp cho câu chuyện đó. Cuốn sách sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành thu nhập trong [...]

7 Nguyên Tắc Giải Quyết Mâu Thuẫn PDF

Cuốn sách 7 Nguyên Tắc Giải Quyết Mâu Thuẫn sẽ là một nguồn tư liệu vô cùng hữu ích cho mọi người, từ các hòa giải viên, luật sư cho đến những ai đang gặp phải mâu thuẫn. Việc giải quyết mâu thuẫn và xung đột là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, [...]

Rèn Luyện Kỹ Năng Phát Triển Bản Thân PDF

Cuộc sống thăng trầm, biến đổi không ngừng, và để đáp ứng với những sự thay đổi đó, rèn luyện kỹ năng phát triển bản thân trở thành một điều vô cùng cần thiết. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi không có đủ kinh nghiệm, kiến thức để đối phó với các tình [...]

Nhật Ký Thao Thức PDF

Nhật Ký Thao Thức PDF Ebook là một cuốn sách được dẫn dắt bởi nhà thực hành sáng tạo nổi tiếng Lee Crutchley, giúp bạn khơi nguồn sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy. Cuốn sách sẽ đưa bạn vào một chuyến phiêu lưu sáng tạo với việc vẽ, viết, lên kế hoạch, [...]

Tại Sao Lí Thuyết Dây? PDF

Tại Sao Lí Thuyết Dây? là một cuốn sách đầy cảm hứng và đam mê về lí thuyết dây, nỗi ám ảnh và hy vọng của rất nhiều nhà vật lí đương đại. Cuốn sách không chỉ giới thiệu về lí quyết dây mà còn cung cấp bức tranh tổng hợp về cảnh quan và [...]

Hạt Giống Tâm Hồn – Thiên Nhiên Liều Thuốc Nhiệm Màu PDF

Cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn – Thiên Nhiên Liều Thuốc Nhiệm Màu PDF Ebook sẽ đưa bạn đến những khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên, từ đỉnh núi cao cho đến dòng sông tĩnh lặng hay chiếc võng mắc sau nhà. Thiên nhiên luôn có khả năng xoa dịu nỗi đau và hàn [...]

Chữa Lành Đứa Trẻ Tổn Thương Bên Trong PDF

Cuốn sách “Chữa Lành Đứa Trẻ Tổn Thương Bên Trong” là một hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu cho những người đang trên con đường chữa lành những vết thương tâm hồn từ thời thơ ấu. Tác giả Robert Jackman đã đúc kết 20 năm kinh nghiệm trị liệu cùng với trải nghiệm cá nhân [...]