Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF - Tác giả: Lam Hồng.

Cuốn sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi là tài liệu tuyệt vời cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Với các kỹ năng được trình bày rõ ràng, tiếp cận một cách dễ hiểu, cuốn sách giúp cho độc giả có thể trang bị cho mình những kỹ năng mới cần thiết để vượt qua mọi khó khăn, đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống.

Cuốn sách cũng giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về kỹ năng công nhận và chấp nhận người khác, một kỹ năng quan trọng giúp cho họ trở thành những người có ý thức về sự đa dạng trong xã hội, đồng thời đem lại sự chân thành và tin tưởng trong mối quan hệ với những người xung quanh.

Kỹ năng lắng nghe bằng cả trái tim là một trong những kỹ năng quan trọng được đề cập trong cuốn sách, giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về cách để có thể lắng nghe và đồng cảm với người khác, tạo ra mối quan hệ có giá trị bền vững trong cuộc sống.

Chính vì vậy, cuốn sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook là nguồn tài liệu cần thiết cho các em thanh thiếu niên khi bắt đầu trưởng thành và đối mặt với những thách thức trong tương lai.

Tải Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook của tác giả Tác giả Lam Hồng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

DOWNLOAD Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

Tác giả: Lam Hồng.
Nhà xuất bản: Dân Trí.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 150gr.
Kích thước: 23 x 17 x 0.5 cm.
Số trang: 83 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 52.700 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công - Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công - Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công - Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công - Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công - Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công - Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công - Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

Tôi đã đọc cuốn sách “Kỹ năng vững vàng sẵn sàng để thành công” và thực sự ấn tượng với nội dung cung cấp. Cuốn sách này hướng đến lứa tuổi học sinh phổ thông nhưng nội dung và thông điệp của nó cũng rất phù hợp cho mọi đối tượng.

Cuốn sách giúp tôi nhận ra rằng thành công không đến dễ dàng và không có con đường tắt nào dẫn đến nó. Thành công đòi hỏi sự nỗ lực và không ngừng học hỏi để trang bị kỹ năng mới. Tôi thích cách cuốn sách nhấn mạnh về việc thích nghi với mọi hoàn cảnh và vượt qua khó khăn. Những kỹ năng này sẽ giúp chúng ta xây dựng những giá trị bền vững trong cuộc sống.

Cuốn sách cung cấp một loạt các kỹ năng quan trọng như lắng nghe, ngôn ngữ cơ thể, thích nghi, cân bằng cảm xúc, biết cảm ơn và xin lỗi, và sự chấp nhận người khác. Những kỹ năng này là những cái móc vô cùng hữu ích để xây dựng mối quan hệ tốt và hiệu quả với những người xung quanh.

Cuốn sách cũng khuyến khích lòng tự tin và sự tự định hình cá nhân. Tôi đã nhận thấy rằng tôi không chỉ phải công nhận và chấp nhận những người xung quanh mình, mà còn phải công nhận và chấp nhận bản thân mình. Điều này rất quan trọng để xây dựng sự tự tin và sự tự giác.

Một điểm mạnh của cuốn sách là cách nó sử dụng những ví dụ và truyện ngụ ngôn để minh họa các khái niệm và kỹ năng. Điều này giúp tôi dễ dàng hiểu và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách cũng được viết một cách đơn giản, dễ hiểu và không quá lý thuyết, làm cho nó trở thành một ng

Tóm Tắt Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

Cuốn sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông nhấn mạnh rằng để đạt được thành công không dễ dàng, cần có sự nỗ lực và trang bị kỹ năng mới để vượt qua mọi khó khăn. Độ tuổi thanh thiếu niên là thời điểm thích hợp để học tập và thu nạp những kỹ năng mới, trong đó có kỹ năng lắng nghe bằng cả trái tim và công nhận, chấp nhận người khác. Những kỹ năng này sẽ giúp các học sinh phát triển bản thân và mở cánh cửa tương lai ở phía trước.

Đọc Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông Ebook Online

Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi (Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông)Chắc hẳn bạn đã từng nghe rằng, không có thành công nào là dễ dàng và cũng không có con đường tắt nào có thể dẫn tới thành công, dù là bất cứ ai.Chỉ có sự nỗ lực, không ngừng học hỏi và trang bị cho mình những kĩ năng mới, cần thiết để biết cách thích nghi mọi hoàn cảnh, vượt lên mọi khó khăn mới đem lại cho ta những giá trị bền vững.Độ tuổi thanh thiếu niên là thời điểm thích hợp để cùng thu nạp những kỹ năng mới này, sẵn sàng mở cánh cửa tương lai ở phía trước:Lắng nghe bằng cả trái timNgôn ngữ cơ thể nói gì về chúng taBiết cách thích nghi việc gì cũng thuận lợiBạn cần giúp đỡ tôi cũng vậyCơ hội luôn chỉ đến một lầnCân bằng cảm xúc : Mọi lúc, mọi nơiĐừng ngại nói lời cảm ơn, đừng sợ nói lời xin lỗiNhững người xung quanh tôi thực sự rất tài giỏiTự do chính là kỷ luật tự giácNếu một ngày mình không còn điểm tựaBộ sách Kỹ năng vững vàng sẵn sàng để thành công sẽ là người bạn đồng hành, chia sẻ với bạn, động viên – nhắc nhở bạn đi tới thành công!

Review Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

Cuốn sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông là một nguồn tài liệu hữu ích giúp cho các bạn học sinh phổ thông nắm vững những kỹ năng cần thiết để đạt thành công trong cuộc sống. Cuốn sách tập trung vào việc trang bị cho bạn đọc những kỹ năng cơ bản như kỹ năng nghe, nói, cân bằng cảm xúc, giao tiếp và biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nhờ đó, bạn đọc có thể cải thiện khả năng giao tiếp, tăng cường sự tự tin và chủ động trong cuộc sống. Cuốn sách cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và lời khuyên hữu ích để giúp bạn đọc giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống và có thể đạt được mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cập đến việc tôn trọng và chấp nhận người khác, giúp bạn đọc hiểu được tầm quan trọng của sự đồng cảm và tình thương trong mối quan hệ giữa con người. Tổng thể, cuốn sách là một hướng dẫn rất bổ ích cho các bạn trẻ muốn phát triển bản thân và đạt thành công trong cuộc sống.

Bài Học Từ Sách Kỹ Năng Vững Vàng Sẵn Sàng Để Thành Công – Những Người Xung Quanh Tôi Thực Sự Tất Tài Giỏi Kỹ Năng Công Nhận Và Chấp Nhận Người Khác – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

1. Sự nỗ lực và học hỏi là cần thiết để đạt được thành công.
2. Việc trang bị cho mình những kỹ năng mới là rất quan trọng để thích nghi với mọi hoàn cảnh.
3. Độ tuổi thanh thiếu niên là thời điểm thích hợp để học hỏi và thu nạp những kỹ năng mới.
4. Cần lắng nghe bằng cả trái tim để có thể hiểu và chấp nhận người khác.
5. Với kỹ năng công nhận và chấp nhận người khác, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh mình.
6. Những người xung quanh ta có thể có những kĩ năng hoặc phẩm chất tốt hơn chúng ta, trong đó chúng ta có thể học hỏi và trau dồi kỹ năng của mình.
7. Cần biết cách đối nhân xử thế để có thể thương lượng và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

Tác giả: Minh Hằng.

Nunchi: Nghệ Thuật Nắm Bắt Suy Nghĩ Và Cảm Xúc Của Người Khác PDF

Cuốn sách Nunchi: Nghệ Thuật Nắm Bắt Suy Nghĩ Và Cảm Xúc Của Người Khác là một tác phẩm rất đáng đọc để học hỏi cách sử dụng siêu năng lực của người Hàn Quốc ‒ nunchi. Đó không phải là một yếu tố siêu nhiên, mà đó là nghệ thuật nắm bắt tức thở [...]

Liệu Pháp Tâm Lý CCBT Siêu Đơn Giản – 6 Kỹ Thuật Cải Thiện Tâm Trạng Ngay Lập Tức PDF

Cuốn sách “Liệu Pháp Tâm Lý CCBT Siêu Đơn Giản – 6 Kỹ Thuật Cải Thiện Tâm Trạng Ngay Lập Tức” chính là chìa khóa cho cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Với phương pháp CBT đơn giản và dễ hiểu, bạn sẽ học được cách giải quyết những suy nghĩ gây đau khổ [...]

Niksen – Sức Mạnh Của Việc Tạm Dừng PDF

Cuốn sách Niksen – Sức Mạnh Của Việc Tạm Dừng PDF Ebook là một hướng dẫn đơn giản để giúp bạn sống chậm lại, thư giãn và mơ mộng như người Hà Lan. Với Niksen, bạn sẽ học cách tạm dừng để thoát khỏi tình trạng kiệt sức và làm chủ cuộc sống của chính [...]

Võ Đạo Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống PDF

Cuốn sách Võ Đạo Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống PDF Ebook sẽ giúp bạn tìm ra cách vượt qua các đối thủ cạnh tranh và giành lấy vị trí đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc giảm sự từ chối của các khách hàng tiềm [...]

Yêu Như Bầu Trời – Mùa Hè Đầy Biến Cố Của G-Baby PDF

Cuốn sách Yêu Như Bầu Trời – Mùa Hè Đầy Biến Cố Của G-Baby là một tác phẩm đầy cảm xúc, đong đầy tình yêu thương. Bộ truyện xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, G-Baby và Birdie, trong một mùa hè đầy biến cố. Đây là cuộc phiêu lưu tuyệt [...]

Những Bài Học Cuộc Sống Từ Đám Mèo Nhà Tôi PDF

Cuốn sách Những Bài Học Cuộc Sống Từ Đám Mèo Nhà Tôi PDF Ebook của tác giả Jam là một cuốn sách đầy cảm hứng và ý nghĩa. Tác giả đã chia sẻ những bài học đắt giá về cuộc sống và sự tự do bằng những trải nghiệm của mình với đám mèo của [...]

Cứ Bay Rồi Sẽ Cao 2024 PDF

Cuốn sách Cứ Bay Rồi Sẽ Cao 2024 là một tập hợp những bài viết sâu sắc đầy ý nghĩa của hai tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh và Nguyễn Phi Vân. Từ những trải nghiệm của chính họ, các tác giả đã chia sẻ những bí quyết để tự tin, không ngừng học hỏi và [...]

Phụ Nữ Thông Minh – 7 Bài Học Lựa Chọn Hạnh Phúc PDF

Tải Sách Phụ Nữ Thông Minh – 7 Bài Học Lựa Chọn Hạnh Phúc PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Phụ Nữ Thông Minh – 7 Bài Học Lựa Chọn Hạnh Phúc PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Phụ Nữ Thông Minh – 7 [...]

Bẫy Hạnh Phúc – Ngừng Trăn Trở Và Bắt Đầu PDF

Cuốn sách Bẫy Hạnh Phúc – Ngừng Trăn Trở Và Bắt Đầu là một tài liệu hàng đầu để tìm kiếm hạnh phúc với những phương pháp được kiểm chứng bằng khoa học. Cuốn sách đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, bán được hơn 1 triệu bản và được áp dụng bởi nhiều [...]

Bí Quyết Đơn Giản Hóa Cuộc Sống PDF

Cuốn sách “Bí quyết đơn giản hoá cuộc sống” chính là câu trả lời cho mọi người đang tìm kiếm giải pháp để đơn giản hóa cuộc sống. Tác phẩm được viết bởi hai tác giả Werner Tiki Kustenmacher và Lothar Seiwert, kết hợp những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của họ, đã [...]

Những Quy Luật Của Bản Chất Con Người PDF

Những Quy Luật Của Bản Chất Con Người của tác giả nổi tiếng Robert Greene là một cuốn sách đầy cảm hứng và thông tin bổ ích về tâm lý học và năng lực con người. Từ việc tìm hiểu và đối mặt với những thúc đẩy và động cơ của mọi người, tác giả [...]

Tâm Lý Học Thành Công PDF

Tâm Lý Học Thành Công của Carol Dweck là một cuốn sách đột phá và ý nghĩa về sức mạnh của tư duy mà mỗi người chúng ta đều sở hữu. Sách cho thấy rằng thành công không phải chỉ đến từ khả năng hay tài trí, mà phần lớn là từ cách tiếp cận [...]

Sức Mạnh Của Sự Tử Tế PDF

Cuốn sách “Sức Mạnh Của Sự Tử Tế” PDF Ebook sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự tử tế trong kinh doanh. Không chỉ là sự thiếu quyết đoán hay cả nể, người tử tế sẽ trở thành người nổi trội hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và hạnh phúc [...]

Biến Nhược Điểm Thành Ưu Điểm PDF

Cuốn sách Biến Nhược Điểm Thành Ưu Điểm PDF Ebook là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn rèn luyện bản thân để đạt được những thành công trong cuộc sống. Từ những câu chuyện có thật về những người nổi tiếng đã vượt qua khó khăn, cuốn sách này cho thấy rằng [...]

Chủ Động Trong Thế Giới Bị Động PDF

“Chủ Động trong Thế Giới Bị Động” là cuốn sách gửi gắm thông điệp đầy sức sống cho những ai đang loay hoay tìm kiếm cách cân bằng giữa công việc, đam mê và cuộc sống. Bạn sẽ được tìm thấy những cách tiếp cận mới mẻ để hiểu rõ hơn về chính mình và [...]