Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF - Tác giả: Lam Hồng.

Cuốn sách “Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công” là một tài liệu hỗ trợ rất hữu ích cho các bạn học sinh phổ thông trong việc phát triển kỹ năng sống. Với những bài học bổ ích và thực tế, cuốn sách này giúp các bạn xây dựng được những kỹ năng thiết yếu như lắng nghe, nói chuyện, giải quyết xung đột, thích nghi với mọi hoàn cảnh, cải thiện hành vi, rèn luyện kỷ luật và cân bằng cảm xúc để có thể đạt được thành công trong tương lai. Cuốn sách cũng giúp các bạn học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc tự giác và cách xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Với thiết kế thân thiện và nội dung phù hợp với độ tuổi của học sinh phổ thông, cuốn sách này hứa hẹn sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho các bạn trẻ trong hành trình trưởng thành.

Tải Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook của tác giả Tác giả Lam Hồng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

DOWNLOAD Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

Tác giả: Lam Hồng.
Nhà xuất bản: Dân Trí.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 157gr.
Kích thước: 23 x 17 x 0.5 cm.
Số trang: 87 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 52.700 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công - Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF
Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

Cuốn sách “Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông” mang đến cho tôi những cảm nhận tích cực và góp phần quan trọng trong việc phát triển kỹ năng và tư duy của mình.

Đầu tiên, cuốn sách nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cân bằng cảm xúc. Tôi hiểu rằng để thành công trong cuộc sống, không chỉ cần có kiến thức mà còn cần biết cách điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc của mình. Cuốn sách truyền cảm hứng cho tôi những bí quyết để làm việc một cách tỉnh táo và giải quyết các tình huống khó khăn một cách hiệu quả.

Thứ hai, cuốn sách khuyến khích tôi học hỏi và trang bị cho mình những kỹ năng mới. Tôi nhận ra rằng để thành công, không đủ chỉ biết những kiến thức cơ bản. Tôi cần luôn cập nhật và học hỏi những kỹ năng mới nhằm thích nghi với môi trường thay đổi liên tục. Cuốn sách cung cấp cho tôi những bài học và thực hành để phát triển các kỹ năng này.

Cuối cùng, cuốn sách nhắc nhở tôi về sự quan trọng của giá trị bền vững. Thành công không chỉ đơn thuần là đạt được mục tiêu trong một thời điểm nhất định, mà là khả năng duy trì và phát triển giá trị trong thời gian dài. Cuốn sách giúp tôi nhận thức rõ rằng chỉ có sự kiên nhẫn, nỗ lực và cố gắng không ngừng mới đem lại thành công lâu dài.

Tóm lại, cuốn sách “Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông” đã góp phần quan trọng vào việ

Tóm Tắt Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

Cuốn sách “Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông” nhấn mạnh việc học hỏi và trang bị kỹ năng mới là cách để đạt được thành công bền vững. Cuốn sách gợi ý những kỹ năng cần thiết để thanh thiếu niên có thể mở cánh cửa tương lai ở phía trước, bao gồm lắng nghe bằng cả trái tim, biết ngôn ngữ cơ thể nói gì về chúng ta, thích nghi với môi trường xung quanh, cân bằng cảm xúc và giảm căng thẳng, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Cuốn sách cung cấp các chiến lược và mẹo để giúp thanh thiếu niên phát triển những kỹ năng này và trở thành những người tự giác và thành công.

Đọc Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông Ebook Online

Bạn thân mến!Chắc hẳn bạn đã từng nghe rằng, không có thành công nào là dễ dàng và cũng không có con đường tắt nào có thể dẫn tới thành công, dù là bất cứ ai.Chỉ có sự nỗ lực, không ngừng học hỏi và trang bị cho mình những kĩ năng mới, cần thiết để biết cách thích nghi mọi hoàn cảnh, vượt lên mọi khó khăn mới đem lại cho ta những giá trị bền vững.Độ tuổi thanh thiếu niên là thời điểm thích hợp để cùng thu nạp những kỹ năng mới này, sẵn sàng mở cánh cửa tương lai ở phía trước:Lắng nghe bằng cả trái timNgôn ngữ cơ thể nói gì về chúng taBiết cách thích nghi việc gì cũng thuận lợiBạn cần giúp đỡ tôi cũng vậyCơ hội luôn chỉ đến một lầnCân bằng cảm xúc : Mọi lúc, mọi nơiĐừng ngại nói lời cảm ơn, đừng sợ nói lời xin lỗiNhững người xung quanh tôi thực sự rất tài giỏiTự do chính là kỷ luật tự giácNếu một ngày mình không còn điểm tựaBộ sách Kỹ năng vững vàng sẵn sàng để thành công sẽ là người bạn đồng hành, chia sẻ với bạn, động viên – nhắc nhở bạn đi tới thành công!

Review Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

Cuốn sách “Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông” là một tài liệu hữu ích để giúp thanh thiếu niên học cách quản lý cảm xúc và đạt được cân bằng tinh thần trong mọi hoàn cảnh. Cuốn sách cung cấp cho độc giả một loạt các kỹ năng vững chắc, bao gồm lắng nghe bằng cả trái tim, rèn luyện sự tự tin và kiên nhẫn, phát hiện và kiểm soát lo lắng và nỗi sợ hãi, và cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Tác giả không chỉ giảng dạy các kỹ năng này một cách rõ ràng và dễ hiểu nhưng còn cho độc giả những bài tập thực hành để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp người đọc hiểu được cách sử dụng những kỹ năng này trong thực tế để giữ cho cuộc sống của họ trở nên cân bằng hơn.

Tóm lại, “Cân Bằng Cảm Xúc” là một cuốn sách đáng đọc cho tất cả các bạn học sinh phổ thông, giúp họ phát triển những kỹ năng quan trọng để vượt qua khó khăn trong cuộc sống và đạt được thành công bền vững. Cuốn sách cũng cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa.

Bài Học Từ Sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông

Từ cuốn sách Cân Bằng Cảm Xúc: Mọi Lúc, Mọi Nơi Kỹ Năng Vững Vàng, Sẵn Sàng Để Thành Công – Dùng Cho Lứa Tuổi Học Sinh Phổ Thông PDF, ta học được những bài học sau:

1. Cân bằng cảm xúc là cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta cần biết cách quản lý và điều chỉnh cảm xúc của mình để tránh bị kiểm soát bởi chúng, và đảm bảo chúng không làm ảnh hưởng đến hành động của mình.

2. Tính kiên trì và quyết tâm rất quan trọng khi muốn đạt được mục tiêu. Khi gặp khó khăn, chúng ta cần kiên nhẫn và không nản lòng, tự tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được thử thách.

3. Để đạt được thành công, chúng ta cần học hỏi và trang bị cho mình những kĩ năng mới, sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh mới. Chúng ta cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, đặt mục tiêu và quản lý thời gian để đạt được thành công.

4. Tính tự lập cũng là một kỹ năng quan trọng, chúng ta cần biết cách tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

5. Cuốn sách còn truyền đạt cho chúng ta thông điệp về tình yêu thương, sự hiểu biết và chia sẻ. Chúng ta cần biết cách đối xử với nhau một cách đúng đắn và nhân ái để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, hạnh phúc.

Những bài học trên khi áp dụng vào cuộc sống hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta trở thành người tự tin và thành công. Chúng ta cần lắng nghe và học hỏi từ những người thành công để có được bản thân mình tốt hơn.

Tác giả: Minh Hằng.

Một Cuốn Sách Về Tội Phạm – Các Loại Hình Tội Phạm Dưới Góc Nhìn Tâm Lý Học PDF

“Một Cuốn Sách Về Tội Phạm – Các Loại Hình Tội Phạm Dưới Góc Nhìn Tâm Lý Học” là cuốn sách ám ảnh về tội ác, đưa độc giả vào những vụ án giết người hàng loạt, cưỡng bức tình dục tập thể và cuộc thảm sát tàn khốc. Với cách phân tích dựa trên [...]

Gửi Bạn Người Có Trái Tim Vô Cùng Nhạy Cảm PDF

Cuốn sách “Gửi Bạn, Người Có Trái Tim Vô Cùng Nhạy Cảm” là một tác phẩm độc đáo, được viết dưới góc nhìn khoa học não bộ và tâm thần học. Tác giả Jeon Hong Jin, một bác sĩ chuyên khoa sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Đại học đã đưa ra phương pháp [...]

Mưu Trí Xử Thế Người Xưa Theo Binh Pháp Và Cuộc Sống PDF

Mưu Trí Xử Thế Người Xưa Theo Binh Pháp Và Cuộc Sống là tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích dành cho mọi độc giả có mong muốn khám phá sự học hỏi từ những câu chuyện, những sẻ chia về bí quyết thành công của những nhân tài từ xưa đến nay. Cuốn [...]

5 Phút Tư Duy Logic – Tập 1: Nhập Môn PDF

Cuốn sách 5 Phút Tư Duy Logic – Tập 1: Nhập Môn PDF Ebook được biên soạn bởi tổ chức giáo dục hàng đầu Nhật Bản, Sony Global Education, nhằm giúp các bạn từ 9 tuổi rèn luyện năng lực tư duy logic một cách bài bản và thú vị. Với nội dung chất lượng [...]

Lớp Học Tâm Lý Cho Người Hướng Nội PDF

Cuốn sách “Lớp học tâm lý cho người hướng nội” của tác giả Jaehoon Choi là nguồn tư liệu hữu ích cho những người có tính cách hướng nội muốn duy trì tính cách tự nhiên của mình. Với kiến thức bền vững và kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý được đúc kết trong cuốn [...]

Niềm Tin Thông Minh – Kỹ Năng Thiết Yếu Biến Người Quản Lý Thành Nhà Lãnh Đạo PDF

Cuốn sách Niềm Tin Thông Minh của Stephen M. R. Covey và Greg Link đề xuất về một mô hình niềm tin mới – “Smart Trust” để đối phó với vấn đề niềm tin trong tổ chức. Từ quản lý đến người lãnh đạo, các tác giả chia sẻ kinh nghiệm và những bí quyết [...]

12 Quy Luật Cuộc Đời: Thần Dược Cho Cuộc Sống Hiện Đại PDF

Cuộc sống đầy hỗn độn, xấu xa và mệt mỏi, liệu có cách nào để tìm ra ý nghĩa thực sự của nó và sống một cuộc đời an vui? Cuốn sách 12 Quy Luật Cuộc Đời: Thần Dược Cho Cuộc Sống Hiện Đại của Jordan B. Peterson là một phép màu giữa thế giới [...]

Hẹn Ngày Ta Gặp Nhau Ở Đỉnh Cao PDF

Cuốn sách Hẹn Ngày Ta Gặp Nhau Ở Đỉnh Cao của tác giả Lý Thượng Long là một tác phẩm đầy cảm hứng và ý nghĩa. Với thông điệp “Cái gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn”, cuốn sách đã mang đến cho người đọc những câu chuyện rất đời thường, [...]

Tư Duy Phi Đối Xứng PDF

Cuốn sách Tư Duy Phi Đối Xứng PDF Ebook là một hướng đi mới trong tư duy kinh doanh và cuộc sống. Tác giả thể hiện rõ ràng rằng tư duy đối xứng đã lỗi thời và chúng ta cần phát triển cho mình một tư duy phi đối xứng để đón đầu cơ hội [...]

Giả Vờ Là Người Hướng Ngoại PDF

Cuốn sách “Giả Vờ Là Người Hướng Ngoại” là một tác phẩm tâm lý học đầy cảm hứng về những người tưởng chừng như có cuộc sống rực rỡ bên ngoài nhưng lại đầy cô độc bên trong. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách những cách thức để giúp bản thân trở nên tự [...]

Bộ Sách Nghệ Thuật Kiến Tạo Động Lực Cho Nhân Viên Thói Quan Của Những Thiên Tài Bạn Có Thể Học Hỏi PDF

Bộ sách Nghệ thuật Kiến tạo động lực cho nhân viên & Thói quan của những thiên tài bạn có thể học hỏi là hai cuốn sách hữu ích cho những ai mong muốn tìm hiểu về kiến tạo động lực và học hỏi thói quen của những thiên tài để áp dụng vào cuộc [...]

Vui Sống Và Làm Việc PDF

Cuốn sách “Vui Sống Và Làm Việc” của tác giả Dale Carnegie sẽ khiến cho mỗi ngày trong cuộc sống của bạn trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Với những lời khuyên đã được kiểm nghiệm qua thời gian, bạn sẽ biết cách tránh căng thẳng, thuyết phục người khác và biến công [...]

Chuẩn Từng Milimet – Thay Đổi Nhỏ, Tác Động Lớn PDF

Cuốn sách Chuẩn Từng Milimet – Thay Đổi Nhỏ, Tác Động Lớn sẽ giúp bạn nắm bắt điểm cốt lõi của việc kinh doanh khi đối mặt với những thách thức và khó khăn trong nền kinh tế suy thoái. Với phương pháp tiếp cận millimet, bạn sẽ học cách áp dụng những thay đổi [...]

Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu – Tuyển Chọn Những Câu Chuyện Hay Nhất PDF

Cuốn sách Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu – Tuyển Chọn Những Câu Chuyện Hay Nhất là một tập hợp các câu chuyện về tình yêu đầy cảm động và lãng mạn. Cuốn sách này sẽ đưa bạn đến với những khoảnh khắc hạnh phúc, đau đớn, những cung bậc tình yêu khác nhau, giúp [...]

Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ – Chỉ tại Con Vàng PDF

Cuốn sách Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ – Chỉ Tại Con Vàng PDF Ebook là một bộ sách tuyệt vời để trang bị cho các em những kĩ năng sống cần thiết như đồng cảm, thể hiện tình cảm, lắng nghe, thân thiện và tự bảo vệ mình. Cuốn sách này sẽ giúp [...]