Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF - Tác giả: Martin Manser, Nigel Cumberland, Dr Norma Barry, Di Kamp.

Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc là một cuốn sách toàn diện hướng dẫn các bạn trẻ cách trở thành một nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn. Đây là một khóa học hoàn chỉnh với nhiều kiến thức cơ bản, từ quản lý và thúc đẩy nhân sự cho đến đánh giá và nâng cao hiệu quả công việc. Cuốn sách còn cung cấp rất nhiều bộ công cụ hữu ích giúp bạn trở thành “nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp”, hình thành sức mạnh, tầm ảnh hưởng và vị thế vững chắc trong công việc. Cuốn sách bao gồm 7 chương, mỗi chương bao quát một lĩnh vực trọng yếu khác nhau, được thiết kế với phần mở đầu “tóm lược” các mục tiêu chính, phần nội dung chính cung cấp những bài học chủ chốt, quy tắc quan trọng, được củng cố bằng ví dụ thực tế và các trích dẫn đáng giá. Cuốn sách còn được kết thúc bằng bản tóm tắt, các bước tiếp theo và các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn nắm vững kiến thức hơn. Với Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc, bạn sẽ trở thành một nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp trong thời gian ngắn nhất.

Tải Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook của tác giả Tác giả Martin Manser, Nigel Cumberland, Dr Norma Barry, Di Kamp được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

DOWNLOAD Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

Tác giả: Martin Manser, Nigel Cumberland, Dr Norma Barry, Di Kamp.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế Giới.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 420gr.
Kích thước: 16 x 24 cm x 2.7.
Số trang: 400 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 126.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF
Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc

Cuốn sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc là một tài liệu toàn diện và dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết về cách trở thành một nhà quản lý xuất sắc trong thời gian ngắn. Tôi thấy rằng cuốn sách này rất giúp ích trong việc nắm vững những kiến thức cơ bản về quản lý và thúc đẩy nhân sự, đánh giá và nâng cao hiệu quả công việc.

Điều đáng kể của cuốn sách là sự cung cấp nhiều bộ công cụ hữu ích giúp người đọc trở thành nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp. Cuốn sách không chỉ giúp tương tác với những tay quản lý giàu kinh nghiệm, mà còn giúp tạo ra sức mạnh, tầm ảnh hưởng và vị thế vững chắc cho các nhân sự trẻ trên con đường trở thành nhà quản lý.

Cuốn sách được chia thành 7 chương, mỗi chương tập trung vào một lĩnh vực quan trọng khác nhau. Nội dung được thiết kế chặt chẽ và dễ hiểu, bao gồm phần tóm lược mục tiêu chính và những bài học quan trọng. Những ví dụ thực tế và trích dẫn được sử dụng để củng cố và làm rõ những quy tắc quan trọng. Mỗi chương được kết thúc bằng một bản tóm tắt, các bước tiếp theo và các câu hỏi trắc nghiệm, giúp người đọc áp dụng và kiểm tra kiến thức đã học.

Tổng thể, tôi cho rằng cuốn sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc PDF Ebook là một nguồn tài liệu hữu ích và giá trị cho những ai muốn trở thành nhà quản lý xuất sắc. Sự chi tiết và dễ hiểu của nội dung cùng với các bộ công cụ hữu ích làm cho cuốn sách trở thành một tư duy thú vị và không thể thiếu cho bất kỳ ai đang theo đuổi sự nghiệp quản l

Tóm Tắt Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc

Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc là cuốn sách hướng dẫn cách trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp trong thời gian ngắn. Cuốn sách bao gồm 7 chương, mỗi chương tập trung vào một lĩnh vực khác nhau, từ quản lý nhân sự đến đánh giá hiệu quả công việc. Mỗi chương có phần mở đầu tóm lược mục tiêu chính, nội dung chính trình bày những bài học cần học và được củng cố bằng ví dụ thực tế và trích dẫn. Cuốn sách cung cấp rất nhiều bộ công cụ hữu ích giúp những người mới trở thành nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp. Hai chương đầu tiên tập trung vào thay đổi quan trọng với vai trò mới và cách quản lý nhân sự, từ tuyển dụng đến phát triển và khuyến khích nhân viên của bạn. Cuốn sách kết thúc bằng các bản tóm tắt, các bước tiếp theo và câu hỏi trắc nghiệm.

Đọc Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc Ebook Online

Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc là cuốn cẩm nang toàn diện và đơn giản, hướng dẫn cách trở thành một nhà quản lý xuất sắc trong một khoảng thời gian ngắn. Bản thân cuốn sách này tương đương với một khóa học hoàn chỉnh, hỗ trợ bạn đọc nắm vững nhiều kiến thức cơ bản, từ quản lý và thúc đẩy nhân sự cho đến đánh giá và nâng cao hiệu quả công việc.Bên cạnh đó, Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc còn cung cấp rất nhiều bộ công cụ hữu ích, giúp những “tay mơ” trở thành “nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp” – hình thành sức mạnh, tầm ảnh hưởng và vị thế vững chắc cho các nhân sự trẻ trên con đường trở thành nhà quản lý.Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc gồm 7 chương, trong đó, mỗi chương sẽ bao quát một lĩnh vực trọng yếu khác nhau. Nội dung được thiết kế với phần mở đầu “tóm lược” các mục tiêu chính; sau đó là phần nội dung chính, nơi trình bày những bài học chủ chốt cần học, làm rõ những quy tắc quan trọng, được củng cố bởi những ví dụ thực tiễn và các trích dẫn. Mỗi chương được kết lại bằng một bản tóm tắt, các bước tiếp theo và các câu hỏi trắc nghiệm.Ÿ Chương Một – Trở thành một nhà quản lý: Đâu là những thay đổi có ý nghĩa với bạn trong vai trò mới?Ÿ Chương Hai – Quản lý nhân sự: Tuyển dụng, phát triển và khuyến khích nhân viên của bạn.Ÿ Chương Ba – Quản lý đội ngũ: Khuyến khích các thành viên trong đội ngũ hợp tác với nhau.Ÿ Chương Bốn – Quản lý công việc: Đặt mục tiêu, quản lý các hệ thống và quy trình, giải quyết các vấn đề và đưa ra những quyết định.Ÿ Chương Năm – Giao tiếp hiệu quả: Duy trì các kênh thông tin bằng kỹ năng lắng nghe, cách sử dụng email và điện thoại, cách tổ chức các buổi họp hiệu quả.Ÿ Chương Sáu – Quản lý dự án: Đề ra và giữ vững các mục tiêu, đảm bảo kết quả công việc, kiểm soát chi phí và kế hoạch.Ÿ Chương Bảy – Quản lý bản thân: Hiểu bản thân, kỷ luật hơn, tổ chức công việc và tận dụng tốt thời gian.

Review Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc

Cuốn sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc là một tài liệu hữu ích và toàn diện cho những ai muốn nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng quản lý của mình. Bằng cách cung cấp những kinh nghiệm và chiến lược thực tế, cuốn sách này hỗ trợ độc giả tạo được sức mạnh và vị thế trong vai trò quản lý của mình. Từ quản lý nhân sự, quản lý đội ngũ cho đến quản lý dự án và bản thân, cuốn sách đề cập đầy đủ và chi tiết các kĩ năng cơ bản mà một nhà quản lý giỏi cần phải sở hữu, cũng như cung cấp nhiều bộ công cụ hữu ích giúp độc giả nâng cao hiệu quả công việc. Tóm lại, đây là một cuốn sách tuyệt vời để học hỏi và thực hành từ cơ bản cho đến nâng cao, đáng để đọc và tham khảo cho những ai muốn trở thành nhà quản lý xuất sắc.

Bài Học Từ Sách Cẩm Nang Trở Thành Nhà Quản Lý Xuất Sắc

Cuốn sách Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc cung cấp cho độc giả những bài học chủ chốt và kiến thức cơ bản để trở thành một nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn. Các bài học quan trọng trong cuốn sách bao gồm:

1. Quản lý nhân sự: Tuyển dụng, phát triển và khuyến khích nhân viên của bạn.

2. Quản lý đội ngũ: Khuyến khích các thành viên trong đội ngũ hợp tác với nhau.

3. Quản lý công việc: Đặt mục tiêu, quản lý các hệ thống và quy trình, giải quyết các vấn đề và đưa ra những quyết định.

4. Giao tiếp hiệu quả: Duy trì các kênh thông tin bằng kỹ năng lắng nghe, cách sử dụng email và điện thoại, cách tổ chức các buổi họp hiệu quả.

5. Quản lý dự án: Đề ra và giữ vững các mục tiêu, đảm bảo kết quả công việc, kiểm soát chi phí và kế hoạch.

6. Quản lý bản thân: Hiểu bản thân, kỷ luật hơn, tổ chức công việc và tận dụng tốt thời gian.

Tóm lại, cuốn sách này sẽ giúp độc giả nắm vững nhiều kiến thức cơ bản để trở thành một nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp, từ quản lý và thúc đẩy nhân sự cho đến đánh giá và nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp nhiều bộ công cụ hữu ích để giúp những “tay mơ” trở thành “nhà quản lý tận tâm và chuyên nghiệp”.

Tác giả: Minh Hằng.

Metaverse – Vũ Trụ Kĩ Thuật Số PDF

Cuốn sách Metaverse – Vũ Trụ Kĩ Thuật Số là một hành trình khám phá bốn loại thế giới ảo, đưa bạn vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời của vũ trụ kĩ thuật số. Tác giả Kim Sang Kyun, chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc về Metaverse, sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái [...]

Di Sản Nghĩ Giàu Và Làm Giàu The Napoleon Hill Foundation Grow Rich The Legacy PDF

Di Sản Nghĩ Giàu Và Làm Giàu là cuốn sách không thể thiếu cho những ai muốn tìm hiểu về những câu chuyện truyền cảm hứng của các doanh nhân và nhà lãnh đạo tư tưởng thành công. Tác phẩm sẽ mang đến cho bạn những bài học vô giá về cách nghĩ và làm [...]

Bộ HBR Guide Bộ 10 Cuốn PDF

Bộ sách HBR Guide Bộ 10 Cuốn PDF Ebook chính là bộ cẩm nang thiết thực để giúp bạn giải quyết những thách thức công việc áp lực nhất. Được bao trọn toàn bộ các khía cạnh cơ bản trong công việc, từ những vấn đề nhỏ nhặt đến những sự vụ lớn lao, bộ [...]

Xì Xầm vs Hét To – Bí Kíp X Trong Quảng Cáo-PR PDF

Bạn muốn thiết lập vị thế thị trường cho doanh nghiệp của mình và tối đa hóa doanh số một cách đơn giản và hiệu quả? Hãy đọc cuốn sách “Xì Xầm Vs Hét To – Bí Kíp X Trong Quảng Cáo PR”! Cuốn sách sẽ giúp bạn học cách tiếp cận đối tượng truyền [...]

Trí Tuệ Quản Trị Từ Những Doanh Nhân Và Nhà Quản Trị Hàng Đầu Thế Giới PDF

Cuốn sách “Trí Tuệ Quản Trị Từ Những Doanh Nhân Và Nhà Quản Trị Hàng Đầu Thế Giới” là tập hợp những trích dẫn hay và quan trọng nhất về quản trị từ những doanh nhân và nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Từ Peter Drucker, Henry Ford, Warren Buffett, Jeff Bezos, Niccolò Machiavelli [...]

Tái Tạo Mô Hình Kinh Doanh Hiệu Quả PDF

Cuốn sách “Tái Tạo Mô Hình Kinh Doanh Hiệu Quả” của tác giả Mark W. Johnson là một tài liệu quan trọng giúp cho các doanh nghiệp hiện đại định hướng và áp dụng các chiến lược đổi mới mô hình kinh doanh. Với các ví dụ thực tế và những quy trình cụ thể, [...]

Nghề Nhân Sự Việt – Nghìn Lẻ Chuyện Giờ Mới Kể PDF

Cuốn sách Nghề Nhân Sự Việt – Nghìn Lẻ Chuyện Giờ Mới Kể PDF Ebook là tập hợp các câu chuyện xúc động, chân thật được kể lại bởi những người làm nghề Nhân Sự tại Việt Nam. Tác giả không ngần ngại để lại những cảm nhận và bài học sâu sắc về chữ [...]

Google Ads 69 Giờ – Kiến Thức Chọn Lọc Từ Vận Hành Thực Tế PDF

Google Ads 69 giờ là cuốn sách cực kỳ hữu ích cho những ai đang muốn tìm hiểu về quảng cáo Google Ads. Tác giả Bùi Lâm Phúc đã tổng hợp và chọn lọc các kiến thức quan trọng từ kinh nghiệm thực tiễn của mình trong nhiều năm làm Digital Marketing. Cuốn sách giúp [...]

Nhận Diện Điểm Mù Trong Đầu Tư Kinh Doanh PDF

Cuốn sách “Nhận diện điểm mù trong đầu tư kinh doanh” của tác giả Ross Baird là một cuốn sách thông minh và sáng suốt, giúp người đọc nhận diện các điểm mù trong đầu tư và kinh doanh. Tác giả đưa ra những góc nhìn mới lạ và phát hiện thông minh về các [...]

Đường Đến Tự Do PDF

Cuốn sách Đường Đến Tự Do của Peter Mallouk và Anthony Robbins là hành trình chinh phục sự tự do tài chính. Từ chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu tại Mỹ, cuốn sách sẽ đưa bạn khám phá bí mật lớn nhất của sự tự do tài chính, đó là trạng thái tâm [...]

Tối Ưu Hóa Kỹ Năng Lãnh Đạo PDF

Cuốn sách Tối Ưu Hóa Kỹ Năng Lãnh Đạo là một hướng dẫn cụ thể và đầy đủ cho những ai muốn phát triển kỹ năng lãnh đạo để đạt được thành công trong sự nghiệp. Với những giải pháp dễ hiểu và thực tiễn, cuốn sách giúp bạn tìm hiểu những yếu tố cốt [...]

Thách Thức Sáng Tạo – The Innovator’S Dilemma PDF

Cuốn sách Thách Thức Sáng Tạo – The Innovator’s Dilemma PDF Ebook giới thiệu về mô hình sáng tạo kinh doanh ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới hiện nay, được tác giả Clayton M. Christensen bình chọn là người đứng đầu trong danh sách “50 tư tưởng gia quản trị có ảnh hưởng nhất [...]

Lý Gia Thành Và Trường Giang PDF

Cuốn sách “Lý Gia Thành Và Trường Giang” phác họa một con đường đi tới thành công của tỷ phú Lý Gia Thành – người sáng lập Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp, một trong những gia tộc giàu nhất thế giới về bất động sản. Từ một cậu thiếu niên mồ côi cha, ông [...]

Think And Grow Rich – 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu, Làm Giàu PDF

Think And Grow Rich – 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu, Làm Giàu là tác phẩm kinh điển và truyền cảm hứng cho những ai mong muốn đạt được sự tự do tài chính. Cuốn sách dựa trên những tấm gương của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại trong lịch sử để giúp các [...]

Truyền Thông Bằng EQ PDF

“Truyền Thông Bằng EQ” là cuốn sách đầu tiên trong ngành tiếp thị và quảng cáo dạy bạn cách tiếp cận khách hàng bằng cảm xúc thay vì chỉ dựa trên lý trí. Tác phẩm được tạo ra thông qua quá trình chắt lọc thông tin từ 100 giám đốc trong ngành, đưa ra 100 [...]