7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF - Tác giả: Rani Puranik.

7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại là một cuốn sách đầy tình cảm của một người mẹ gửi đến con gái của mình. Với 340 trang, mỗi chương trong cuốn sách là một mốc hành trình thay đổi và trưởng thành của mẹ được cô đọng, súc tích với ngôn từ sáng rõ, dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm. Bà chia sẻ về cảm xúc, sự đấu tranh, nỗi sợ hãi, niềm tin và thái độ của mình trước nỗi đau và niềm vui, nhưng chưa bao giờ coi mình là nạn nhân và tin rằng ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời cũng đã mang lại cho bà phước lành.

Cuốn sách nói lên những bài học về tình yêu thương, tinh thần lãnh đạo và gia tài để lại. Đó là những bức thư tình sâu sắc, lắng đọng và cũng là món quà trưởng thành của mẹ dành tặng con gái, mong con chân cứng đá mềm, mong con có thể vui vẻ, bình an cả đời. Cuốn sách cũng giúp người đọc nhận thấy rằng không có điểm tựa nào vững chắc hơn giá trị của chính bản thân mình và hãy vin vào việc có mặt trên đời là ý của trời để đứng dậy đi tiếp.

Tác giả đã chịu đựng và vượt qua tất cả, tiếp tục tiến về phía trước. Mong rằng bạn hãy đọc những câu chuyện này với một tâm thế tích cực và được cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và lòng hiếu thảo mà mẹ dành cho con gái của mình.

Tải Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook của tác giả Tác giả Rani Puranik được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

DOWNLOAD 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Rani Puranik.
Người dịch: Rani Puranik.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 380gr.
Kích thước: 20.5 x 14 x 1.7 cm.
Số trang: 340 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 168.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF
Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại

Cuốn sách 7 Lá thư gửi con gái là một tác phẩm sáng tạo và cảm động. Các lá thư trong sách đánh dấu các giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của tác giả, và mẹ tôi cảm thấy động lực và sự trưởng thành từ những câu chuyện này. Ngôn từ của tác giả dễ hiểu và cảm động, nó giúp đưa ra những thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, tinh thần lãnh đạo và gia tài để lại.

Mẹ tôi cảm thấy rằng cuốn sách này mang đến một cái nhìn sâu sắc về vai trò của người mẹ và nhiều cảm xúc, sự đấu tranh và niềm tin mà mọi người có thể trải qua trong cuộc sống. Tác giả không coi mình là nạn nhân và tin rằng ngay cả những khó khăn nhất của cuộc đời cũng mang lại những phước lành.

Cuốn sách cũng chứa đựng những giá trị quan trọng về tự do và sự hy sinh. Tác giả nhấn mạnh rằng tự do không chỉ là việc chiến đấu cho chính mình, mà còn là giúp người khác tìm thấy giọng nói của họ và chấp nhận hy sinh bản thân. Cuốn sách cũng khuyến khích độc giả đấu tranh để chấp nhận và bảo vệ giá trị của bản thân.

Cuốn sách cảm thấy như một món quà trưởng thành từ mẹ dành tặng con gái, với mong muốn rằng con sẽ trưởng thành mạnh mẽ và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được niềm hy vọng và sự kiên nhẫn từ những câu chuyện trong sách, và tôi hi vọng rằng tôi có thể tiếp tục đi về phía trước trong cuộc sống.

Tổng thể, cuốn sách 7 Lá thư gửi con gái là một tác phẩm đầy sức mạnh và cảm động, và tôi khuyến khích mọi người đọc nó với một tâm thế tí

Tóm Tắt Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại

Cuốn sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái của tác giả Barbara Kavovit là một bộ sưu tập bức thư tình sâu sắc, lắng đọng và cũng là món quà trưởng thành của mẹ dành tặng con gái. Mỗi chương đánh dấu mốc hành trình thay đổi và trưởng thành của mẹ, từ cô gái trẻ đến người mẹ và người vợ. Cuốn sách mang đến những bài học về tình yêu thương, tinh thần lãnh đạo và gia tài để lại. Tác giả tâm sự về các cảm xúc, sự đấu tranh, nỗi sợ hãi, niềm tin và thái độ của mình trước nỗi đau và niềm vui trong cuộc đời. Bà tin rằng ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất đã mang lại cho bà phước lành. Cuốn sách là một thông điệp đầy yêu thương dành cho con gái của mẹ và mong con chân cứng đá mềm, có thể vui vẻ, bình an cả đời.

Đọc Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại Ebook Online

Nội dung cuốn sách 7 Lá thư gửi con gáiMỗi chương đánh dấu mốc hành trình thay đổi và trưởng thành của mẹ được cô đọng, súc tích với ngôn từ sáng rõ, dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm của một người mẹ, cũng giống như bao người mẹ trên thế gian này, dành hết yêu thương và dành cả cuộc đời cho con mình. Việc là một phụ nữ đã tạo nên những sắc thái đặc biệt cho hoàn cảnh, nhưng những cảm xúc, sự đấu tranh, nỗi sợ hãi, niềm tin và thái độ của tác giả trước nỗi đau và niềm vui là những gì mà bất kỳ người nào cũng có thể trải qua. Bà chưa bao giờ coi mình là nạn nhân và bà tin rằng ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời cũng đã mang lại cho bà phước lành.Khi là một cô gái trẻ, tự do là nổi dậy chống lại sự phân biệt đối xử và sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn đó của mình. Là một người mẹ, tự do có nghĩa là giúp người khác tìm thấy tiếng nói của họ mặc dù tôi rất phải áp dụng điều tương tự cho mình. Là một người vợ, tự do là được yêu thương một cách vô điều kiện và chấp nhận hy sinh bản thân. Là phụ nữ, tự do là đấu tranh để chấp nhận bản thân và đầu hàng trước sự cô đơn để bảo vệ giá trị của mình. Là một người con gái, tự do là vượt qua các lớp rào cản văn hóa để cho niềm tin của mình được trỗi dậy.340 Trang sách 7 Lá thư gửi con gái: Bài học về tình yêu thương, tinh thần lãnh đạo và gia tài để lại là những bức thư tình sâu sắc, lắng đọng và cũng là món quà trưởng thành của mẹ dành tặng con gái, mong con chân cứng đá mềm, mong con có thể vui vẻ, bình an cả đời. Bởi không có điểm tựa nào vững chắc hơn giá trị của chính bản thân mình và hãy vin vào việc có mặt trên đời là ý của trời để đứng dậy đi tiếp. Mong rằng bạn hãy đọc những câu chuyện này với một tâm thế tích cực, bởi vì đó là cách mà tác giả, trong khả năng tốt nhất của mình, đã chịu đựng và vượt qua tất cả, tiếp tục tiến về phía trước.

Review 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại

Cuốn sách “7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại” là một tác phẩm sâu sắc, đầy cảm xúc về tình mẫu tử và hành trình trưởng thành của một người mẹ. Tác giả đã truyền đạt thông điệp về quan trọng của sự tự do và hy sinh bản thân để vì những người khác, đồng thời chia sẻ những bài học về tình yêu thương, tinh thần lãnh đạo và gia tài để lại.

Với ngôn từ sáng rõ, dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm, tác giả đã đưa người đọc đến với những bức thư tình lắng đọng, tràn đầy tình yêu thương, mong muốn giúp con gái trưởng thành, bình an. Cuốn sách là món quà ý nghĩa dành tặng cho con cái, đồng thời là một nguồn cảm hứng để mọi người tiếp tục tiến về phía trước trong cuộc sống.

Tác phẩm được viết theo phong cách thư tình, giúp người đọc dễ dàng hình dung và cảm nhận sâu sắc những điều tác giả muốn truyền đạt. Cuốn sách cũng mang đến cho người đọc nhiều bài học về tình yêu thương, sự hy sinh và tinh thần lãnh đạo, giúp người đọc trở nên mạnh mẽ và đầy năng lượng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tóm lại, “7 Lá Thư Gửi Con Gái” là một cuốn sách tuyệt vời về tình mẫu tử và những giá trị trong cuộc sống. Tác giả đã truyền cảm hứng cho người đọc, giúp họ nhìn nhận lại giá trị của bản thân và tình yêu thương trọn vẹn hơn. Cuốn sách xứng đáng được đọc và cất giữ trong thư viện của mỗi gia đình.

Bài Học Từ Sách 7 Lá Thư Gửi Con Gái: Bài Học Về Tình Yêu Thương, Tinh Thần Lãnh Đạo Và Gia Tài Để Lại

Cuốn sách 7 Lá thư gửi con gái mang đến cho độc giả những bài học về tình yêu thương, tinh thần lãnh đạo và gia tài để lại. Dưới đây là những bài học chính mà chúng ta có thể học được từ cuốn sách này:

1. Tự do có nghĩa là giúp người khác tìm thấy giọng nói của họ và đồng thời chấp nhận tất cả cảm xúc của mình.

2. Làm một người mẹ, hãy dành tất cả yêu thương và cuộc đời cho con mình, đồng thời phải chấp nhận mình không hoàn hảo và sẽ mắc phải sai lầm.

3. Là phụ nữ, chúng ta phải đấu tranh để chấp nhận bản thân và bảo vệ giá trị của mình, đôi khi sẽ phải cô đơn để thay đổi và trưởng thành.

4. Tình yêu thương là điều quan trọng nhất, hãy yêu thương và trân trọng những người thân yêu của mình, đồng thời sẵn sàng tha thứ và để cho tình yêu lan tỏa.

5. Tinh thần lãnh đạo là một kỹ năng quan trọng, hãy đưa ra những quyết định đúng đắn và hướng dẫn người khác theo đúng hướng.

6. Gia tài để lại không phải là những vật chất, mà là những kỷ niệm, những giá trị tinh thần và những điều chúng ta để lại cho thế hệ sau.

Cuốn sách 7 Lá thư gửi con gái mang đến cho độc giả nhiều bài học quý giá về cuộc sống và tình yêu. Chúng ta hãy đón nhận bài học từ cuốn sách này để trưởng thành và sống hạnh phúc.

Tác giả: Minh Hằng.

Làm Chuyện Ấy – Doing It! Let’s Talk About Sex PDF

Làm Chuyện Ấy – Doing It! Let’s Talk About Sex là cuốn sách giáo dục giới tính và các mối quan hệ hữu ích nhất mà bạn có thể tìm thấy. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến giới tính và quan hệ, giúp bạn tự [...]

101 Kinh Nghiệm Thành Đạt Trong Cuộc Sống 2018 PDF

Cuốn sách 101 Kinh Nghiệm Thành Đạt Trong Cuộc Sống sẽ giúp cho bạn có những lời khuyên chân thành và bổ ích trong sống làm người, lập nghiệp, công tác, kinh doanh, ứng xử và nhiều lĩnh vực khác. Những kinh nghiệm này sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát, hài hòa, thực [...]

Chó Sủa Nhầm Cây – Tại Sao Những Gì Ta Biết Về Thành Công Có Khi Lại Sai PDF

Cuốn sách Chó Sủa Nhầm Cây – Tại Sao Những Gì Ta Biết Về Thành Công Có Khi Lại Sai của tác giả Eric Barker đã gây tiếng vang và liên tục nằm trong danh sách bestseller Amazon. Các lời khuyên về thành công thường rất logic và cảm hứng, nhưng không phải lúc nào [...]

Thay Tư Duy, Đổi Cuộc Đời PDF

Bạn đang cảm thấy mệt mỏi và không thể vượt qua những thử thách trong cuộc sống? Bạn cảm thấy bản thân không có năng lực và không thể thay đổi được tình trạng hiện tại? Hãy đọc cuốn sách Thay Tư Duy, Đổi Cuộc Đời! Cuốn sách sẽ giúp bạn nhận ra rằng, con [...]

Tư Duy Tích Cực PDF

Cuốn sách “Tư Duy Tích Cực” là một hành trình dẫn dắt bạn đến với những suy nghĩ tích cực, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tự tin và phát triển bản thân. Với những bài học từ cuộc sống và những tinh hoa triết học, cuốn sách sẽ giúp bạn [...]

Thuật Bán Hàng PDF

Bạn đang muốn trở thành nhân viên bán hàng hàng đầu, kiếm được nhiều tiền hơn và thành công hơn trong lĩnh vực kinh doanh? Đừng bỏ qua cuốn sách Thuật Bán Hàng PDF! Được viết bởi chuyên gia đào tạo bán hàng hàng đầu Brian Tracy, cuốn sách này sẽ truyền cho bạn những [...]

Thái Căn Đàm – Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông PDF

Cuốn sách Thái Căn Đàm – Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông là một tác phẩm triết lý đầy ý nghĩa về nhân sinh và xử thế. Tác giả đã truyền tải những nguyên tắc và phương pháp ứng xử linh động của con người biết sống và biết vận dụng một cách tự nhiên [...]

Mặt Dày Tâm Đen – Mài Bén Trí Tuệ, Tu Dưỡng Nội Tâm PDF

Cuốn sách Mặt Dày Tâm Đen – Mài Bén Trí Tuệ, Tu Dưỡng Nội Tâm PDF Ebook là một nguồn tài liệu vô cùng quý giá cho những ai muốn phát triển bản thân cả về trí óc và tâm hồn. Với những bài học vô cùng bổ ích về sự tự tin vào bản [...]

Kiến Tạo Thế Hệ Việt Nam Ưu Việt PDF

Cuốn sách “Kiến Tạo Thế Hệ Việt Nam Ưu Việt” là bộ sách chắp cánh cho tuổi trẻ Việt Nam, được tác giả giáo sư John Vu viết nhằm giúp các bạn trẻ trên toàn thế giới tìm thấy hướng đi cho mình. Với 6 kỹ năng vàng, cuốn sách này cung cấp cho các [...]

Hai Mươi Dáng Hình Tội Ác PDF

Cuốn sách Hai Mươi Dáng Hình Tội Ác PDF Ebook đưa bạn vào thế giới tâm lý tội phạm đầy oái oăm, khó hiểu và ám ảnh. Với 20 câu chuyện về những tội ác tàn bạo được mô tả chi tiết và chân thực, từ những kẻ giết người hàng loạt đến những tội [...]

Khi Nào – Bí Mật Khoa Học Của Thời Điểm Hoàn Hảo PDF

Cuốn sách Khi Nào – Bí Mật Khoa Học Của Thời Điểm Hoàn Hảo là một tài liệu đầy bổ ích trong việc giúp chúng ta tìm ra thời điểm hoàn hảo để đưa ra quyết định trong cuộc sống. Những nghiên cứu khoa học được trình bày trong sách sẽ giúp cho việc lựa [...]

Luật Hấp Dẫn – Quy Luật Thu Hút Năng Lượng Tích Cực Và May Mắn Trong Cuộc Sống PDF

Cuộc sống là trò chơi và Luật hấp dẫn là một trong bảy quy luật lớn nhất của vũ trụ, đem đến cho con người một trạng thái tích cực và tiềm năng sáng tạo. Cuốn sách Luật Hấp Dẫn – Quy Luật Thu Hút Năng Lượng Tích Cực Và May Mắn Trong Cuộc Sống [...]

Sự Thật Sẽ Giải Phóng Bản Thân PDF

Cuốn sách Sự Thật Sẽ Giải Phóng Bản Thân PDF Ebook của Alice Miller đã làm thay đổi suy nghĩ và cách nhìn của nhiều người về bản thân mà chính họ đã không nhận ra. Dựa trên những nghiên cứu về sự phát triển của não bộ, tác giả đã giúp chúng ta nhận [...]

Phụ Nữ Thông Minh Không Ở Góc Văn Phòng PDF

Cuốn sách “Phụ Nữ Thông Minh Không Ở Góc Văn Phòng” là một trong những cuốn sách thú vị và hữu ích nhất dành cho những phụ nữ muốn phát triển sự nghiệp của mình. Tác giả của cuốn sách đã phân tích rất tinh tế những sai lầm tiêu biểu mà phụ nữ thường [...]

Dạy Con Làm Giàu 09 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc Bạn Không Học Ở Nhà Trường PDF

Cuốn sách “Dạy Con Làm Giàu 09: Cha Giàu Cha Nghèo – Những Bí Mật Về Tiền Bạc Bạn Không Học Ở Nhà Trường” là một trong những quyển sách đầu tư bán chạy nhất của tác giả Robert T.Kiyosaki. Dựa trên kinh nghiệm và câu chuyện riêng tư của ông, quyển sách này chia [...]